Παρουσίαση
προϊόντων

Η Ετήσια Παρουσίαση Προϊόντων της Daikin Hellas ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις στις 7 Απριλίου 2016.

Εκπαιδευτικά
σεμινάρια

Γιατί η πρωτοπορία στον κλιματισμό είναι γνώση.